הנחיות למציגי פוסטרים

בכנס מיט”ל 2016 ניתן יהיה להציג פוסטרים בדרך המסורתית (פוסטר נייר / קרטון), או בצורה אלקטרונית (מצגת או סרטון הדגמה).

הנחיות להגשת פוסטר (נייר / קרטון):

· גובה הפוסטר = 120 ס”מ

· רוחב הפוסטר = 90 ס”מ

· כיתוב: אנא הקפידו על כך שהכיתוב בפוסטר יהיה בגודל אותיות המאפשר קריאה ממרחק של כמטר (גדלי פונטים לטקסט לפחות 18 מעלה ולכותרות לפחות 24 ומעלה).

· אנא הקפידו על כך שבראש הפוסטר יופיע נושא הפוסטר, שם המחבר/ים ושם המוסד.

הערה: את הפוסטר המודפס יש להעביר ביום הכנס לעמדת הרישום עד השעה 12:00.

הנחיות להגשת פוסטר אלקטרוני (מצגת / סרטון):

· אורך המצגת לא יעלה על 10 שקופיות.

· אורך סרטון הדגמה לא יעלה על 5 דקות.

ניתן יהיה להציג את הפוסטר באמצעות מחשב נייד שיובא על ידי המציגים.

 

שאלות בנושא הפוסטרים והגשתם ניתן להפנות ל- meital@mail.iucc.ac.il

Comments are closed.