הגשת הצעות

הנחיות להגשת הצעות (הנחיות בפורמט docx)

הנחיות להגשת הצעות (הנחיות בפורמט pdf)

שם פרטי (חובה)

שם משפחה (חובה)

תואר אקדמי (חובה)

כתובת דואר אלקטרוני (חובה)

הרצאהפוסטר

כותרת ההרצאה/הפוסטר (חובה)

קובץ ההצעה

Comments are closed.