קול קורא

קול קורא להגשת הצעות לכנס מיט”ל הארבעה עשר

הכנס הארצי השנתי הארבעה עשר של מיט”ל בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות ייערך השנה באוניברסיטת בר-אילן, ביום רביעי, ה-22 ביוני 2016, ט”ז בסיון תשע”ו.  הכנס נערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט”ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובכיווני התפתחות עתידיים.

הקול הקורא בפורמט PDF.

חברי הסגל האקדמי, סטודנטים לתארים מתקדמים וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה
במוסדות להשכלה גבוהה, במערכות חינוך ובגופי מחקר ופיתוח

מוזמנים להגיש הצעות להצגה בכנס מיט”ל הארבעה עשר ולהשתתף בו

מטרות הכנס

  • הצגת מגמות במחקר, בלמידה ובהוראה אקדמית בארץ ובעולם בשימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות.
  • יצירת במה לשיתופי פעולה במחקר ובפיתוח ההוראה המתוקשבת במערכת ההשכלה הגבוהה.
  • התבוננות ביקורתית בהשפעות השימוש בטכנולוגיות למידה חדשניות על סטודנטים, סגל ההוראה והמערכת האקדמית בכללותה.

נושאי הכנס

  • שינויים תרבותיים, פדגוגיים וארגוניים בתפיסת ההוראה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה
  • ההשכלה הגבוהה בראי מגמות גלובליות (כלכליות, פוליטיות ואחרות)
  • חידושים, הצלחות ואתגרים בלמידה מבוססת טכנולוגיות (Best Practices)
  • טכנולוגיות חדשות, חומרי למידה דיגיטליים ברשת ואסטרטגיות להטמעתן בהוראה ובלמידה
  • תהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה בחינוך הגבוה ובמערכות חינוך והוראה
  • הנגשה וטכנולוגיה מסייעת בחינוך הגבוה
  • קורסים אקדמיים פתוחים ברשת
  • מישחוק ומשחקים רציניים בהוראה האקדמית
  • שילוב רשתות ומדיה חברתית (social media) ושינוי אופי ואופן הלמידה
  • סוגיות אתיות בשימושי טכנולוגיה בהוראה
  • שימושים ב- big data ו- learning analytics לקידום ההשכלה הגבוהה ומערכות חינוך
  • מגמות, כלים ומתודולוגיות להערכת הלמידה המקוונתe-assessment) )
  • גישות ומודלים פדגוגיים חדשניים בהוראה משלבת טכנולוגיה (למשל ubiquitous learning, cloud computing, learning path)
  • עיצוב  ואינטגרציה של מרחבי למידה בעולם הפיסי ובעולם הוירטואלי וההשפעות על למידה והוראה
  • תוצרי פרויקטים ומחקרים שמומנו על ידי קרנות המחקר והפיתוח של מיט”ל

תכנית הכנס

הכנס יכלול הרצאות מפתח מוזמנות, הרצאות עוגן שיינתנו על ידי בכירי החוקרים בארץ, הרצאות במושבים, פוסטרים ומצגות, וסדנאות ביום הקודם לכנס (שיתפרסמו להרשמה מראש).

קול קורא

ועדת התכנית מזמינה הצעות מהסוגים הבאים להצגה במסגרת כנס מיט”ל הארבעה עשר:

א. הרצאה (רבע שעה + חמש דקות לשאלות)

ב. פוסטרים ומצגות

בפורמט זה יוצגו תוצאות ראשוניות של מחקרים על הוראה ולמידה מתוקשבת, יוזמות לשילוב התקשוב בהוראה האקדמית, כלים חדשים שפותחו וכדומה. במושב יוקצו מספר דקות לכל מציג פוסטר על מנת להציג את עיקרי הדברים.

 פרסום ההצעות ומצגות

ההצעות שתתקבלנה להצגה בכנס יפורסמו באתר הכנס. כמו כן, המצגות תפורסמנה באתר לאחר הכנס.

 קריטריונים כלליים לשיפוט ההצעות

 •    רלוונטיות לתחום ולנושא הכנס
 •    איכות אקדמית של ההצעה
 •    בהירות ההצעה
 •    מקוריות וחדשנות

לוח זמנים

15.03.2016 פרסום קול קורא
10.05.2016 המועד האחרון להגשת הצעות
27.05.2016 הודעה למציעים על תוצאות שיפוט ההצעות
03.06.2016 הגשת תקצירים מתוקנים
19.06.2016 מועד אחרון להגשת מצגות, אשר יוצגו במסגרת הכנס
22.06.2016 כנס מיט”ל הארבעה עשר

 אנו מודים לכם על התעניינותכם, ומקווים לראותכם שותפים
לחוויה האינטלקטואלית, התרבותית, והחברתית
של כנס מיט”ל הארבעה עשר

 

 פרופ’ אהרון פלמון ד”ר יהודית אורבך אלי שמואלי
ddental@savion.huji.ac.il

 

yehudit.auerbach@biu.ac.il eli@mail.iucc.ac.il
יו”ר מיט”ל יו”ר ועדת התכנית מנהל מיט”ל

Comments are closed.