ועדות

ועדת תכנית

פרופ’ אהרון פלמון האוניברסיטה העברית יו”ר מיט”ל
ד”ר יהודית אורבך אוניברסיטת בר-אילן  יו”ר ועדת התכנית
פרופ’ נועה אהרוני אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ יהודית בר אילן אוניברסיטת בר-אילן
פרופ’ שרה גורי רוזנבליט האוניברסיטה הפתוחה
פרופ’ ניצה דוידוביץ’ אוניברסיטת אריאל בשומרון
פרופ’ רפי נחמיאס אוניברסיטת תל אביב
ד”ר אורית אבידב-אונגר המכללה האקדמית אחווה
ד”ר אביגיל ברזילי הטכניון
ד”ר קרן גולדפרד אוניברסיטת בר אילן
ד”ר תמי זייפרט סמינר הקיבוצים
ד”ר ענת כהן אוניברסיטת תל אביב
ד”ר סיגל להב-שר מלמ”ד
ד”ר דוד פונדק מכללת אורט בראודה
ד”ר אלונה פורקוש-ברוך מכללת לוינסקי לחינוך
דר’ אפרת פיטרסה מכללת גליל מערבי
דר’ אורית צייכנר סמינר הקיבוצים, אוניברסיטת בר-אילן
ד”ר גילה קורץ המרכז ללימודים אקדמיים
ד”ר גלעד רביד אוניברסיטת בן-גוריון
ד”ר מירי שינפלד סמינר הקיבוצים
מר אלי שמואלי מיט”ל  מנהל מיט”ל

ועדת ארגון

מר יאיר כספי אוניברסיטת בר-אילן
גב’ גילה גוטנברג אוניברסיטת בר-אילן
מר אלי שמואלי מיט”ל מנהל מיט”ל
גב’ סיגלית לבנת מיט”ל

Comments are closed.