אודות

הכנס הארצי השנתי הארבעה עשר של מיט”ל 2016

 

הכנס הארצי השנתי הארבעה-עשר של מיט”ל (הפועלת במסגרת מחב”א) בנושא טכנולוגיות חדשות בהוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה: כיוונים ומגמות, ייערך השנה באוניברסיטת בר-אילן, ביום רביעי, ה-22 ביוני 2016, ט”ז בסיון תשע”ו. הכנס הוא מפגש ארצי רב-משתתפים, הנערך אחת לשנה באחד המוסדות האקדמיים החברים במיט”ל, ומתמקד בתיאור ההישגים והאתגרים העומדים בפני העוסקים בלמידה מתוקשבת בחינוך הגבוה ובהתוויית כיווני התפתחות לעתיד לבוא בארץ ובעולם. הכנס מהווה הזדמנות ייחודית למפגש מקצועי של כל המעורבים במעשה ההוראה והלמידה המתוקשבת בהשכלה הגבוהה. הכנס יכלול הרצאות בנושא שילוב תקשוב בהוראה אקדמית בישראל, תערוכת פוסטרים ותערוכת חסויות. חברי הסגל האקדמי וכל המתעניינים בתקשוב ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ מוזמנים להשתתף בכנס.

 

יושב ראש הכנס השנה הוא פרופ’ אהרון פלמון, יו”ר מיט”ל (ddental@savion.huji.ac.il)
בראש ועדת התוכנית עומדת ד”ר יהודית אורבך (yehudit.auerbach@biu.ac.il)
ובראש ועדת הארגון עומד אלי שמואלי, מנהל מיט”ל (eli@mail.iucc.ac.il)

 

 

 


Comments are closed.